Top

Elçilik & Konsolosluk Tasdikleri

Konsolosluk tasdik onayı Lahey anlaşmasını imzalayan ve taraf olan ülkeler dışında kalan veya Apostil tasdikinin geçerli olmadığı ülkelerde, Apostil onayı yerine geçen onama şeklidir.  Tercüme yapılan bir belgeye konsolosluk tasdiki almak için işlemler sırası ile tercüme, tercüme bürosu tasdiki, noter tasdiki, il valiliği veya kaymakamlık onayı, T.C. Dışişleri Bakanlığı konsolosluklar şubesi tasdiki alınır. Sonrasında ilgili ülke konsolosluk onayına sunulur. Tüm bu işlemleri FSCM Global olarak gerçekleştirmekteyiz.

Elçilik & Konsolosluk Tasdikleri
WhatsappWhatsapp